45. pionýrská skupina Praha 6

Sdružení Pionýr

Oddíl Arnyka Oddíl Dálava Oddíl Makaróni Oddíl Oko
 

Kdo jsme:

 

Jsme skupina patřící pod spolek Pionýr, sestávající z všeobecného oddílu Arnyka, turistického oddílu Dálava, všestranného oddílu Makaróni a přírodovědného oddílu OkO.

Diskuse vedoucích a instruktorů naší PS - vstup ZDE.

 

Co je Pionýr:

 

Pionýr je demokratický, dobrovolný, samostatný a nezávislý spolek dětí, mládeže a dospělých.
Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností, obhajobou a uspokojováním zajmů a oprávněných potřeb dětí a členů spolku. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sporotovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti.

 

Co děláme:

 

Kromě pravidelných schůzek pořádáme jednodenní i vícedenní výlety, tábory pro děti a jiné zajímavé akce. Výše členského příspěvku na rok 2023 je stanovena na 600 Kč/os..

 

Kontakt:

 

Pionýr, z. s. - 45. pionýrská skupina Praha 6
Terronská 619/25
160 00 Praha 6
IČ: 67983651

 

Registrace u Městského soudu v Praze pod číslem: L 39123

 

Právní status: pobočný spolek (dle nového občanského zákoníku) s vlastní právní osobností (subjektivitou)

 

Bankovní spojení: 2100572566/2010 (Fio banka, a.s.)

 

Vedoucí PS: Michal "Krtek" Rejzek, email: rejzekm@seznam.cz, mobil: 604 773 140

Hospodář PS: Hanka Engstová, email: Hanka.Engstova@seznam.cz, mobil: 731 468 468

            xhtml | css       45 PS Praha 6, Všechna práva vyhrazena. 2010   Vyrobeno: Josefem Kernerem